en fy eu mk sl ga
Средба на партнерските организации
Други Зборови во Битола !

Drugi zborovi

2017-08-07 17:32

Успешно спроведена работилницата за актери и сценаристи !
Работилница за актери и сценаристи на Битфест !

Drugi zborovi

2017-08-07 16:56

Работилница во Интимниот театар !
Работилници за актери и сценаристи.

Drugi zborovi

2017-07-11 17:55

Работилница за актери и сценаристи !
Работилница за актери и сценаристи на Битфест !

Drugi zborovi

2017-07-09 16:50

Дирмуд во Битола !
Први импресии од Битола !

Drugi zborovi

2017-06-27 17:00

Андре Лоенга на ДРИМОН фестивалот во Струга !

Успешна промоција на Фризиската култура преку поезија и популарна музика.

Drugi zborovi

2016-08-11 00:18

Форум на млади на промоцијата на „КРЕАТИВНА ЕВРОПА“ во Битола!

Прво претставување на Андре пред Битолчани!

Drugi zborovi

2016-06-15 23:32

Преку Битола до Сан Себастијан !

https://www.youtube.com/watch?v=MLx24n8ZnbA

Drugi zborovi

2016-03-18 21:17

Pisateli

Виктор Јакимовски

Donostia

Peter Tomaž Dobrila

Bitola

Marija Makeska

Ljouwert

Zarko Naumovski

Ljouwert

Aleksandar Mishevski

Dublin

Stefan Markovski

Donostia

Marija Jovchevska

Maribor

Снимете ја Антологијата, ДЗ