en fy eu mk sl ga
 Објавени повиците за резиденции за писатели од Македонија во Сан Себастијан и Марибор !
Двајца писатели од Македонија ќе имаат можност да ја претставуваат македонската литература во траење од два месеци

Drugi zborovi

2018-07-14 19:34

Други зборови во тек !
Нови содржини во врска со проектот за размена на писатели !

Drugi zborovi

2018-06-14 00:19

Презентација пред Битолчани !
Поетско читање во Битола

Drugi zborovi

2017-08-25 19:40

 Влада за белградска Политика !
Извештај од Битола

Drugi zborovi

2017-08-23 18:25

Средба на писателите !
Влада во посета на Раде Цветковски

Drugi zborovi

2017-08-21 19:20

Средба со Добри Тодоровски
Средба со Добри Тодоровски

Drugi zborovi

2017-08-14 18:19

Владимир Копицл пристигна во Битола
Владимир Копицл во Битола

Drugi zborovi

2017-08-14 18:12

Дирмуд си заминува од Битола !
Забава за испраќање !

Drugi zborovi

2017-08-07 18:07

Средба на партнерските организации
Други Зборови во Битола !

Drugi zborovi

2017-08-07 17:32

Pisateli

Виктор Јакимовски

Donostia

Peter Tomaž Dobrila

Bitola

Marija Makeska

Ljiowert

Zarko Naumovski

Ljouwert

Aleksandar Mishevski

Dublin

Download OW flyer