en fy eu mk sl ga

Филмски фестивал во Сан Себастијан


Филмскиот фестивал во Сан Себастијан (SSIFF) е можеби централна причина за високиот културен статус на овој град, а кој како таков се смета за 4-ти најреномиран филмски фестивал во европски рамки, по фестивалите во Кан, Венеција и Берлин. Годинешново 66.

Stefan Markovski

2018-09-29 15:20

ДЕН 4: Филмски архив
Во подрумскиот дел на Табакалера, меѓу другото се сместени и просториите на Филмскиот Архив во кој се поместени плочи, дискови, камери, оригинални сценарија и друга опрема, како и лични предмети на личности значајни за баскиската кинематографија.

Stefan Markovski

2018-09-12 20:00

ДЕН 3: Билбао
Билбао, културни зданија и споменици

Stefan Markovski

2018-08-30 14:50

ДЕН 2: Оган во облаците
Настаните од Големата недела во Сан Себастијан секојдневно во 22:45 часот беа крунисувани со огнометни спектакли во времетраење меѓу 15 и 20 минути, а кои беа дел од меѓународен натпревар на ниво на држави.

Stefan Markovski

2018-08-21 15:39

ДЕН 1: Пиратски поход
Статија за „походот на пиратите“ како дел од Големата недела во Сан Себастијан / Доностија.

Stefan Markovski

2018-08-17 19:00

Навистина, светиот е мал и во Фризланд

Кога ќе се сретнеш со некој прв пат и нема да го очекуваш ова...

Marija Makeska

2016-10-27 10:25

За малите нешта

Баш за оние мали нешта што ме прават среќна...

Marija Makeska

2016-10-23 19:50

Не е ова Холандија

Еве зошто...

Marija Makeska

2016-10-22 18:57

Поетско читање во Бермео

Талако Кантина.

Виктор Јакимовски

2016-06-10 13:30