en fy eu mk sl ga

Drugi zborovi

2017-08-25 19:40 —

Презентација пред Битолчани !

 Влада присуствуваше на поетско читање и беше поканет како специјален гостин за време на промоцијата да се претстави со некоја своја поема.

 На настаност на кој присуствуваја околу педесетина посетители од кој добар дел писатели и поети кој се одржа во просториите на културниот центар во Новаци.