en fy eu mk sl ga

Drugi zborovi

2018-10-26 02:10 —

Презентација пред Битолчани

Нашите резиденти Јан и Аинара имаја успешна презентација пред малдите кои дојдоја во голем број и имаја привилегија да се запознат со проектот и пред се со нивните планови за време на нивниот престој во Битола.

Александар Мишевски информираше околу проектот кој доби главно место во целокупната презентација на Форум на млади во Битола.

Присутните со интерес го проследија настанот а најупорните останаја и после завршувањето на истиот.

Место на одржување беше Американското катче во Битола