en fy eu mk sl ga

Drugi zborovi

2017-08-21 19:20 —

Средба на писателите !

 Во рамките на проектните активности резидентот од Новиа Сад Влада Копицл имаше можност да се запознае со еден од најплодните писатели од Битола , Раде Цветковски. На пријатниот состанок во домот на Цветковски се разменија многу мисли и идеи за понатамошна соработка во областа на литературата.

 Влада доби за спомен и еден од романите на Раде за долго сеќавање на средбата  во Битола.